Fenix - realitní kancelář

737 274 218
brno@rkfenix.cz

Etický kodex člena Realitní komory České republiky

Jako řádný člen Realitní komory České republiky jsme se zavázali dodržovat etický kodex Realitní komory České republiky.

Etický kodex představuje soubor zásad, které by měl makléř při své činnosti dodržovat, aby bylo zachováno dobré jméno realitní činnosti a nedocházelo k poškozování zájmů klienta nebo realitní kanceláře.


Člen Realitní komory České republiky:

Jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami Realitní komory České republiky a platnými právními normami České republiky.

Jedná vždy v zájmu klienta a hájí práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, ani politických.

Neustále se vzdělává a zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Chrání důvěrné informace poskytnuté klientem, nebo informace, které se při jednání s klientem dozví, a to i po ukončení spolupráce.

Jedná vždy tak, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

Spolupracuje s ostatními členy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci vždy respektuje zásady profesní etiky, dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

Svým vystupováním vždy jedná tak, aby zůstalo zachováno dobré jméno Realitní komory České republiky, kterou reprezentuje.

Zanechte vzkaz
X
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: